Kop van Drenthe

Stichting Kop van Drenthe

Deze website is eigendom van de Stichting Kop van Drenthe. Het doel is om toeristen en recreanten meer informatie te geven over de regio. Voor verdere toeristische informatie kunt u terecht bij een van onze Tourist Info Punten.

Wilt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting, dan kunt u een mail sturen aan: info@kopvandrenthe.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Stichting Kop van Drenthe is een initiatief van de Recreatie Ondernemers Noordenveld (RON), Veenhuizen Cultuur en Toerisme (VCT) en gemeente Noordenveld.

Bestuur:
- Voorzitter: dhr. S. de Jong
- Penningmeester: mw. G. Hartlief, onderneemster en vertegenwoordiger namens Recreatie Ondernemers Noordenveld
Secretariaat / ondersteuning: mw. Patricia Langen
- Secretaris: mw. M. van Wijk-Postma, onderneemster en vertegenwoordigster natuur en recreatie

- Bestuurslid: mw. I. Schippers, onderneemster en vertegenwoordiger namens Recreatie Ondernemers Noordenveld
- Bestuurslid: mw. I. Reynders-Veldhuis, organisator Worteldagen en vertegenwoordigster cultuur en culturele evenementen
- Bestuurslid: mw. L. Talens, onderneemster en vertegenwoordigster van de horeca

Missie Stichting Kop van Drenthe

De St. Kop van Drenthe is opgericht op 5 maart 2012 op voordracht van een samenwerkingsverband van RON, VCT, Regio-coördinator Noordwest Drenthe en de gemeente Noordenveld.


De missie van de St. Kop van Drenthe is het verhogen van de aantrekkelijkheid van de regio Kop van Drenthe op het gebied van recreatie en toerisme, waardoor het aantal toeristische en recreatieve bezoekers toeneemt, de bestedingen stijgen en de werkgelegenheid in de sector groeit. Om dit doel te bereiken zal de Stichting zorgen voor de promotie en marketing van de regio in de meest ruime zin van het woord. Voor een adequate informatievoorziening zal gebruik worden gemaakt van alle beschikbare en moderne communicatiemiddelen.


Ondernemers uit de regio kunnen deelnemer worden van de St. Kop van Drenthe. De Stichting wil door voorlichting, bundeling van krachten en hulp deelnemende ondernemers steunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten in de recreatieve sector.

U kunt contact opnemen met het bestuur via: info@kopvandrenthe.nl

Logo Kop van DrentheDeelnemers van St. Kop van Drenthe profiteren van veel voordelen

Hier vindt u meer informatie.