Kop van Drenthe

Terug naar

Overzicht

Graansilo

Een in 1928-1929 in een Functionalistische bouwstijl gebouwde voormalige graansilo op het 'Maallust'-complex te Veenhuizen. De vermoedelijk door J.G. Robberts ontworpen silo werd gebouwd door de N.V. Betonbouw, voorheen Koolbouw. De graansilo is opgebouwd uit 9 vakken voor de opslag van diverse graansoorten. De graansilo verkeert in nagenoeg authentieke staat. De elevatorgordel van de silo wordt in 1941 vervangen en de kogellagers hiervan in december 1942. In 1970-1971 wordt een nieuwe mastiekbedekking op het inmiddels poreuze betondak aangebracht. Omdat ook de indeling en afwerking van het interieur sinds de bouwtijd ongewijzigd zijn gebleven, valt ook het interieur onder de provinciale bescherming. De graansilo is gelegen op het complex 'Maallust' en heeft zowel een stedenbouwkundige- als een functionele relatie met andere onderdelen van het Maallust-complex, die bestaan uit een graanschuur (Rijksmonument), een graan- en meelpakhuis (Provinciaal monument in aanwijzing), een zuivelfabriek (Provinciaal monument in aanwijzing) en een weegbrug. De inrichting van het terrein is functioneel met een geasfalteerde weg, een met steenslag verhard gedeelte, met op de niet functionele terreingedeelten rond de gebouwen gras of geen verharding. Het complex ligt binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Veenhuizen.

Informatie over Graansilo

Adresgegevens

Straat:
Hoofdweg 138
Postcode en Plaats:
9341 BL Veenhuizen

Ook op deze locatie