Kop van Drenthe

Terug naar

Overzicht

Het Pannenkoekenhuisje

Een omstreeks 1865 in een Ambachtelijk-traditionele bouwstijl ontworpen KOSTERSWONING. Het woonhuis, dat werd gebouwd in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid heeft de vorm van een keuterij van het Krimpentype. Plaatselijk staat het pand bekend als het "Pannenkoekenhuisje". Na vertrek van de koster is het in gebruik geweest als consistorie. In 2003 is de woning op zorgvuldige wijze gerestaureerd, waarbij tevens enkele eerder aangebrachte, niet originele, dakvensters zijn verwijderd. Tijdens de restauratie is het geschikt gemaakt voor de huidige bestemming van Bed & Breakfast. De voormalige fietsenstalling aan de noordzijde is hierbij verbouwd tot schuurtje met overkapping. Het pand staat aan de oprijlaan van de protestantse koepelkerk en de erfbeplanting maakt deel uit van de groenstructuur met eikenbomen rond de kerk. Door het ontbreken van erfafscheidingen vloeien beide percelen naadloos in elkaar over en is de oorspronkelijke samenhang in de context nog aanwezig.

Informatie over Het Pannenkoekenhuisje

Adresgegevens

Straat:
Hoofdweg 110
Postcode en Plaats:
9341 BK Veenhuizen

Ook op deze locatie