Kop van Drenthe

Terug naar

Overzicht

Katoenspinnerij

Een in 1839 in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid gebouwd RESTANT van een katoenspinnerij. Na een brand in 1962 is het middengedeelte van het complex door brand verwoest waarbij een noordelijker gelegen gedeelte (Rijksmonument) en dit gedeelte gespaard zijn gebleven. Sinds 1860 is het gebouw in gebruik geweest als weeshuis en schoolgebouw en rond 1920 is het verbouwd tot kerkgebouw en onderkomen voor bejaarde verpleegden. Na 1945 is het nog enige tijd in gebruik geweest als 'open inrichting' Bergveen. Door middel van een tweetal niet originele aanbouwen is het pand momenteel verbonden met de voormalige directiewoning Stoomweg 2 (provinciaal monument). De gebouwen vormen samen een ensemble met een grote cultuurhistorische waarde. De erfinrichting van het pand bestaat grotendeels uit gazon en is sterk verwaarloosd.

Informatie over Katoenspinnerij

Adresgegevens

Straat:
Oude Norgerweg 3
Postcode en Plaats:
9341 TG Veenhuizen

Ook op deze locatie